İstanbul: +90 (216) 688 34 36 | Ankara: +90 (312) 265 07 08) hr@obss.com.tr

Kullanıcı Sözleşmesi

 

1. Taraflar 

İşbu Sözleşme İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı, No:1/8A Blok Pendik 34906 adresinde mukim OBSS Teknoloji Anonim Şirketi (“OBSS”) ile OBSS tarafından sağlanan OBSS StepIn uygulamasından (“Uygulama”) işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında yürürlüğe girmiştir.

 

2. Konu ve Kapsam

İşbu Sözleşme’nin konusu OBSS tarafından sunulan Uygulama’da mevcut olan ve ileride OBSS tarafından Uygulama’ya eklenebilecek tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak OBSS tarafından açıklanan her türlü kullanım koşulunu da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen koşullara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. Kayıt ve Kullanıma Başlama

3.1. Her Uygulama kullanıcısı, üye olmadan önce bir kullanıcı adı, telefon numarası veya e-posta adresi ile şifre belirleyecektir. Üyelik işlemleri tamamlandığında bu Sözleşme’nin bir sureti Uygulama kapsamında Kullanıcı’ya bildirilecektir.

3.2. Kullanıcı adı ve telefon numarası e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı, telefon numarası ya da e-posta adresi birden fazla üye tarafından kullanılamaz.

3.3. Şifre sadece ilgili Kullanıcı’nın bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde talep üzerine Kullanıcı’nın Uygulama’ya kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı (kod) gönderilecektir. Uygulama kapsamında Kullanıcı adına kayıtlı telefon numarasına gönderilecek SMS ile unutulan şifre sıfırlanabilir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır ve OBSS şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.

 

 4.Uygulama

4.1. Bu Uygulama ile öğrenciler;

4.1.1. OBSS ile kolayca iletişime geçip, fırsatlarla buluşma imkanına sahip olabilir,

4.1.2. Burs, yeni mezun ve staj süreçlerine başvuru yapabilir,

4.1.3. OBSS’nin üniversitelerde düzenlediği etkinlik detaylarını takip edebilir,

4.1.4 Sektör ve ilgi alanları ile ilgili paylaşımlarda ve yorumlarda bulunabilir,

4.1.5. İlgi alanlarına uygun gruplar oluşturabilir ve OBSS tarafından gruplara yapılabilecek özel anket çalışmalarına katılabilir.

4.2. Uygulama, iOS veya Android işletim sistemine sahip mobil cihaz kullanıcıları tarafından Uygulama mağazalarından (Play Store, App Store) ve/veya OBSS’in onay verdiği diğer yöntemler ile ücretsiz olarak indirilebilir. Kullanıcı, Uygulama’ya ancak e-posta adresi ve şifre ile giriş yapabilecektir. Uygulama’nın kullanılması sırasında Kullanıcı’ların bağlı oldukları internet şebekesi ve/veya standart tarifeleri üzerinden ücretlendirme gerçekleştirilecektir. Uygulama, kablosuz internet bağlantısı (Wi-Fi) üzerinden de kullanılabilecektir.

4.3. OBSS, Uygulama içeriklerinin ve özelliklerinin güncelliği ve/veya doğruluğu ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. Kullanıcıların Uygulama’daki içerikleri ve özellikleri kullanımı, bunlara göre aldığı kararlar kendi sorumluluklarındadır.

4.4. Uygulama’nın kullanılabileceği uyumlu versiyonlar, Uygulama mağazalarındaki indirme sayfalarından görülebilecektir. Kullanıcı, Uygulama’nın işbu maddede ismi geçen işletim sistemlerinin tüm versiyonlarıyla uyumlu olmayabileceğini ve tüm ülkelerde çalışmayabileceğini peşinen kabul eder.

4.5. OBSS, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden OBSS’nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

4.6. OBSS Uygulama kapsamında ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir ya da ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir. Bu durumda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

4.7. OBSS, Kullanıcı’nın herhangi bir hak ve/veya itirazı ile bağlı olmaksızın serbestçe Uygulama’nın internet kullanımı ile ilgili iş ortakları aracılığıyla ya da doğrudan kendisi kampanya düzenleme, kampanya kapsamını ve koşullarını belirleme ve değiştirme hakkını haizdir.

4.8. OBSS iş ortakları aracılığıyla dahili ve müşteri analizleri ile diğer servis istatistiklerini ölçmek adına kullanıcıların Uygulama’yı nasıl kullandıkları hakkında istatistiksel ve analitik bilgiler toplayabilecektir.

 

 5. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı indirdiği Uygulama kapsamında aşağıdaki şart ve koşullara uygun hareket edeceğini kabul ve beyan eder:

5.1. Kullanıcı, yasal olarak Uygulama’yı kullanmaya uygun olduğunu, işbu Sözleşme’de yer alan şartları, talimatları ve bilgilendirmeleri okuduğunu, anladığını ve Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartları tamamiyle kabul etmiş olduğunu ve bu kabulün OBSS ile oluşabilecek her türlü ihtilafta geçerli bir delil olarak tanınacağını;

5.2. Kullanıcı ad veya kayıtlı e-posta adresiyle veya şifresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

5.3. Uygulama’ya üye girişi yapabilmek için gerekli şifreyi başkalarıyla paylaşmayacağını, şifre güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alacağını, başka üyelerin hesaplarını, GSM numaralarını ve şifrelerini izinsiz olarak kullanmayacağını, işbu maddedeki yükümlülüklere aykırı davranması neticesinde oluşabilecek zararlardan, hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat sorumlu olacağını, böyle bir durumda OBSS’nin Kullanıcı’ların hesaplarının, GSM numaralarının ve şifrelerinin izinsiz ele geçirilmesinden dolayı hiçbir sorumluluğunun olmayacağını;

5.4. Güvenlik gereğince Kullanıcı’nın cep telefonun herhangi bir izinsiz kullanımı söz konusu olursa durumu gecikmeksizin OBSS’ye ve diğer ilgili kurumlara bildireceğini;

5.5. Kullanıcı bilgilerinin güncel ve doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olması sebebiyle kendisi ya da üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını, bu tür zararların doğması halinde Üyeliği’nin sona erebileceğini;

5.6. Sözleşme’de yer alan düzenlemeleri doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmeyeceğini, Uygulama’yı doğrudan ve dolaylı olarak herhangi bir şekilde hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacağını, virüs ya da zararlı unsur içerir herhangi bir içerik, yazılım ya da malzeme iletmeyeceğini, Kullanıcı’nın Sözleşme’de yer alan şartlara uyup uymadığının denetiminin yine OBSS tarafından yapılacağını;

5.7. Uygulama üzerinden veya üçüncü kişilere ait web siteleri/sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak herhangi bir paylaşım nedeniyle doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu nedenle OBSS’yi herhangi bir sorumluluktan ari tutacağını, bu nedenle OBSS’nin üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi yapması durumunda OBSS’nin ilk yazılı talebinde derhal söz konusu tutarı OBSS’ye ödeyeceğini;

5.8. Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun hareket etmemesi ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan, sistemsel hatalardan, transmisyon kesintilerinden kaynaklanan sebepler dahil olmak üzere kendisinden kaynaklanan sebeplerle Uygulama’yı kullanamaması durumunda OBSS’den herhangi bir talepte bulunmayacağını;

5.9. OBSS’nin uygun gördüğü takdirde Uygulama’ya ilişkin hüküm ve üyelik şartlarını, gizlilik politikasını ve/veya açıklamış olduğu diğer şartları herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkının olduğunu, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanmaya devam etmesinin söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına geleceğini, bu takdirde Uygulama’ya ilişkin olarak OBSS tarafından belirlenen yeni şart ve düzenlemelere uymakla yükümlü olduğunu;

5.10. İşbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, OBSS’nin gerekli müdahalelerde bulunma, tek taraflı olarak her zaman Kullanıcı hesabını kapatma veya limitleme veya üyeliği sona erdirme hakkının bulunduğunu, Kullanıcı taahhütlerini yerine getirse dahi Uygulama’ya erişimin OBSS tarafından sebep göstermeksizin ve bildirimde bulunulmaksızın engellenebileceğini ya da üyeliğin sonlandırılabileceğini;

5.11. Üçüncü şahıslara ait web siteleri ya da Facebook, LinkedIn gibi uygulamalar üzerinden Uygulama’ya üyelik girişinin yapılması durumunda söz konusu web sitelerinin ve/veya uygulamaların kullanım koşullarından OBSS’nin sorumlu olmayacağını;

5.12. Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmeyeceğini, yaymayacağını, kötüye kullanmayacağını;

5.13. Uygulama’yı üçüncü kişilere satamayacağını ya da Uygulama’yı başkalarına ücretlendirmeyeceğini, Uygulama içindeki bilgilere veya yazılıma zarar verecek ya da diğer kullanıcıların Uygulama’yı kullanmasına engel olacak şekilde hareket etmeyeceğini; Uygulama’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eder nitelikte veya diğer kullanıcıların haklarına zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Uygulama’nın veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu;

5.14. Uygulama’nın kullanımı esnasında mobil cihazın GPRS özelliği nedeniyle bulunduğu konum, kullanılan cihaz ve GSM numarasının Uygulama’nın altyapısına otomatik olarak iletileceğini;

5.15. Uygulama’ya Facebook ve LinkedIn üzerinden girilmesi halinde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanılabileceğini, çerezlerin Uygulama’nın Kullanıcı’nın bilgisayarındaki sabit diskte ya da cep telefonunda çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Uygulama’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde Uygulama’ya erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu, Android işletim sistemi tarafından tercih paylaşımı (Shared Preferences) ve IOS tarafından Keychain uygulaması ile verilerin depolanabileceğini;

5.16. Kullanıcıların Uygulama’dan veya Uygulama’da link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından kendilerinin sorumlu olduğunu;

5.17. Kullanıcıların Uygulama üzerinden yaptıkları yorum ve içerik paylaşımının sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu ve OBSS’nin bunlar ile ilgili olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, OBSS’nin bu yorum ve içerikleri yayımlayıp yayımlamamakta serbest olduğunu;

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Lisans ve Kısıtlamalar

6.1. Sözleşme kapsamında Uygulama, yazılım, kaynak kodu, bilgisayar programı, patent, buluş, tasarım, tescilli ve tescilsiz marka, grafik, logo, ticari isim ve unvan, know-how, iş ürünü, yarı iletken topografya ve benzeri bunlarla sınırlı olmayan benzeri herhangi bir hak üzerinde sahip olunan haklar dahil olmak üzere Uygulama’nın tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları OBSS’ye aittir. OBSS, fikri ve sınai mülkiyetine ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6.2. Uygulama’nın ve Uygulama’nın üzerindeki ticari marka, hizmet markası, logo, grafik, ikon, metin, komut, özellik ve benzeri göstergelerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) madde 21’de belirtilen işleme hakkı; maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı, 25. maddesinde düzenlenen işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla umuma iletim hakkı veya yeniden iletimi hakkı (“Mali Haklar”), bu hakkı kullanma ve kullandırma yetkisi, herhangi süre, mecra, ve sayı kısıtlaması olmaksızın, yurtiçinde ve yurtdışında bütün uygulamalarda kullanılmak üzere münhasıran OBSS’ye aittir.

6.3. OBSS, Sözleşme kapsamında kendisi tarafından sunulan Uygulama, servis ve içeriklere ilişkin olarak Kullanıcı’ya sadece kişisel kullanım amacıyla devredilemez ve lisanslanamaz bir kullanım hakkı sunmaktadır. Kullanıcı, Uygulama’yı Sözleşme’ye ve hukuka uygun bir şekilde kullanacaktır. Kullanıcı, OBSS tarafından yayınlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmeyeceğini, OBSS’nin ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin kişilik, fikri ve sınai mülkiyet ve mali haklarını ihlal etmeyeceğini, itibarını zedelemeyeceğini veya OBSS’nin iş faaliyetlerini kesintiye uğratmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Uygulama Kullanıcı tarafından hiçbir şekilde kopyalanamayacak, transfer edilemeyecek, hangi biçim ve formatta olursa olsun değiştirilmeyecek ve çoğaltılamayacaktır.

6.5. Uygulama’da yer alan içeriklerden OBSS’nin herhangi bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı bu anlamda OBSS’den herhangi bir zarar, ziyan veya başkaca bir talebi olmadığını kabul eder. OBSS, Uygulama kapsamında herkesçe görülebilen istenmeyen içerikleri yayından kaldırmak için azami çabayı gösterecektir. OBSS içeriği istediği gibi değiştirme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir.

6.6. OBSS Kullanıcı içeriklerinin yedeklenmesini taahhüt etmemektedir.

 

7. Uygulamanın Durdurulması veya Kapatılması

OBSS, Uygulama’yı ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebep göstermeksizin önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan her zaman durdurma veya kapatma hakkını saklı tutmaktadır.

 

8. Değişiklikler

OBSS’den kaynaklanmayan teknik arıza ya da sorun nedeniyle işlemlerin tamamlanamaması ve/veya iptal edilmesi halinde OBSS’nin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. OBSS, hizmetin sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir,  hizmetin verilmesine ara verebilir veya hizmetin verilmesini tamamen durdurabilir.

 

 9. Bildirimler

OBSS, Kullanıcı’ya Uygulama kapsamında Uygulama’ya ve kullanımına dair bildirimler gönderebilecektir. Kullanıcı, cihazlarında bildirim almak istemediğine dair seçim yapabilir.

 

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması

OBSS, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ya da tedarikçileri, sağlanan servisin, içeriğinin veya kullanıcı içeriğinin kullanımı, erişimi, kullanılmaması veya erişilememesinden doğan ya da bunlarla bağlantılı, doğrudan ve dolaylı her türlü hasardan, bu tür hasarların doğrudan ve tamamen OBSS’nin ağır ihmalinden kaynaklandığı durumlar hariç ve OBSS bu tür hasar olasılıkları hakkında önceden uyarılmış olsa dahi hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

 

11. Mücbir Sebepler

“Mücbir sebep”, doğal afet, sel, yangın, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve OBSS’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylardır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep addedilen tüm durumlarda, OBSS işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi ya da hiç ifa edememesinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu durumlarda OBSS’den herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyecektir.

 

12. Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme’ye ilişkin sulhen çözümlenemeyen her türlü ihtilafın veya işbu Sözleşme’nin ihlali, icrası, feshi veya hükümsüzlüğü ile ilgili hususların İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözümleneceğini kabul ederler.

 

13. Fesih ve Sona Erme

13.1. Kullanıcı Uygulama’yı kullanmayı geçici ve/veya kalıcı olarak kaldırabilecek ve/veya silebilecektir.

13.2. Kullanıcı’nın Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ya da OBSS’yi herhangi bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması durumunda, OBSS tarafından Kullanıcı’ya sunulan Uygulama ve bu kapsamda verilen hizmet Kullanıcı’ya ayrıca bildirim yapılmaksızın sona erdirebilecektir.

 

Kullanıcı Sözleşme’de yer alan hükümlerin tümünü okuduğunu ve içeriğinden haberdar olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.