İstanbul: +90 (216) 688 34 36 | Ankara: +90 (312) 265 07 08) hr@obss.com.tr

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi (“Gizlilik Politikası”) OBSS Teknoloji Anonim Şirketi (“OBSS”) tarafından yönetilmektedir. OBSS, Gizlilik Politikası’nı, bu OBSS StepIn uygulamasını (“Uygulama”) kullanımınız sırasında paylaşacağınız bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve ifşa edilmesine ilişkin politikaları hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel verilerinizin korunması ve gizlilik OBSS için azami önem arz etmektedir. OBSS, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi amaçlamaktadır.

OBSS veya bağlı şirketleri tarafından Uygulama kapsamında verilen hizmetler çerçevesinde kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve paylaşılması işbu Gizlilik Politikası ve güncellemelerine tabidir.

OBSS kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda sayılan istisnalar haricinde üçüncü kişilere iletmeyecek ve kullandırmayacaktır.

OBSS, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Bu Uygulama’yı kullanarak, Gizlilik Politikası’nı anlamış ve kabul etmiş sayılacaksınız.

1. Kullanıcı Tarafından Sunulan Bilgiler

Uygulama’yı kullanımınıza ve paylaşmış olduğunuz bilgilerin kapsamına bağlı olarak aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

1.1. Kimlik Bilgileri: Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, milliyetiniz ve özgeçmişinizde yer vermeniz durumunda C. kimlik bilgileriniz ve adresiniz.

1.2. İletişim Bilgileri: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileriniz.

1.3. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Özgeçmişte yer vermeniz durumunda dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler veya destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz.

1.4. Eğitim Verisi: Eğitim ve öğrenim durumunuz, üniversite, bölüm, sınıf ve GPA bilgileriniz, diploma, seminer, kurs ve sertifika bilgileriniz, yabancı dil bilgileri, bilgisayar bilgisi, becerileriniz.

1.5. İş Deneyimi: Özgeçmişinizde yer alan önceki iş tecrübeleriniz; pozisyon, çalışma süresi, işveren ve iş deneyiminize ilişkin detaylar.

1.6. Görsel Bilgi: Özgeçmişinizde ya da profilinizde yer vermeniz durumunda fotoğrafınız.

1.7. Uygulama Kullanım Verileri: Uygulama’ya giriş çıkış, kullanım süreçlerinize, sıklığına, zamanlarına, seviyelerine ilişkin bilgiler, Uygulama üzerinde mesajlaşma seçeneğinin olması durumunda yapılan yazışmalar.

1.8. Diğer Bilgiler: Özgeçmişinizde yer vermeniz halinde sürücü belgesi verileri, hobileriniz, maaş beklentiniz, burs talebiniz olması durumunda finansal durumunuz ve bunu gösterir bilgiler, referans bilgileri, askerlik bilgileri, anketler ile edinilen bilgiler, staj, iş ve etkinlik başvuruları sırasında edinilen bilgiler, özgeçmişinize eklediğiniz diğer sair bilgiler, Uygulama kullanımı sırasında yorum paylaşmanız halinde edinilen bilgiler.

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Nedenleri

Uygulama kapsamında sağlanan hizmetlerin OBSS tarafından hukuka uygun bir şekilde yerine getirebilmesi ve yürütülebilmesi, OBSS’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, sizinle sözleşme ilişkisinin kurulması veya ifası ve OBSS’nin meşru menfaati gereği, sizler tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda sağlanan Kişisel Verileriniz, OBSS’nin ilgili birimleri tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir.

OBSS, Kişisel Verilerinizi, Uygulama’nın geliştirilmesi ve daha kullanışlı ve efektif hale getirilmesi için meşru menfaat gereği ve işbu maddede belirtilen sair amaçlar çerçevesinde, Uygulama’ya kayıt veya üye girişi esnasında veya Uygulama hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla doldurulan formlar veya kullanılan sosyal ağ bağlantıları ve Uygulama’da kullanılan çerezler (cookie) vasıtası ile de işleyebilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde OBSS’nin ortakları, grup şirketleri, çalışanları, hukuk ve mali danışmanları, iş birliği yaptığı ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortakları, müşterileri gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Uygulama kapsamında ileteceğiniz Kişisel Verileriniz,

3.1. İstihdam yaratmak, iş olanaklarımız hakkında sizi haberdar etmek, adayları incelemek, istihdam edilecek adayı tespit edebilmek, iş başvurusu ve işe alım süreçlerinde size destek olmak,

3.2. İş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla gerekirse OBSS grup şirketleri, müşterileri ve iş ortakları ile özgeçmişinizi ve başvurunuzu paylaşmak,

3.3. Özgeçmişinizde yer alan referanslarla verilerinizi teyit edebilmek,

3.4. Pozisyona uygunluğunuzu anlamak ve ileride açılacak pozisyonlara uygunluğunuzu değerlendirebilmek amacıyla özgeçmiş bilgilerinizi kaydetmek,

3.5. Burs olanaklarından ve ödüllerden haberdar olmanızı ve bu olanaklardan yararlanmanızı sağlamak,

3.6. Üniversite etkinlikleri ve sair etkinlikler hakkında sizi haberdar edebilmek ve bu etkinliklere katılım imkanı sağlayabilmek,

3.7. Uygulama’daki hizmetlerin yürütülmesi için sizinle gerektiğinde iletişim kurulabilmek,

3.8. Uygulama’da yer alan hizmet ve ürünler hakkında değerlendirme/geri bildirim/şikayet süreçlerini yönetebilmek,

3.9. Talebiniz halinde ya da hesabınız hakkında şikayet olması durumunda şikayeti inceleyebilmek ve sonuçlandırmak,

3.10. Uygulama kapsamında sağlanacak hizmet ve faaliyetleri sunabilmek, yürütebilmek, bu kapsamdaki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek,

3.11. İş başvurunuzun kabulü ve istihdamınız halinde OBSS içerisinde yer alan birimler tarafından ilgili çalışmaların yapılmasını, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

3.12. Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri ve savcılık, mahkeme ve sair resmi kurumlardan gelebilecek hukuki talepleri gerçekleştirmek,

3.13. OBSS’nin faaliyet konuları ile ilgili hizmetlerinin ve uygulamaların kalitesini arttırabilmek,

3.14. Kurumsal pazarlama ve araştırma amaçlarımız doğrultusunda, Uygulama’nın içeriğini geliştirmek, Uygulama’yı tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, bilgi sunmak,

3.15. OBSS’nin bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmek,

3.16. Satış ve pazar araştırması ve analizi yapmak ve bu kapsamda ticari politikalar belirlemek,

3.17. OBSS bünyesinde mali ve hukuki denetim gerçekleştirmek ve gerektiğinde hukuki iş ve süreçleri yerine getirmek,

3.18. Uygulama’yı kullanıcılar için kişiselleştirmek ya da kullanıcıların ihtiyaçlarına uyarlamak,

amacıyla işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, yurtdışında yerleşik hiçbir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır ve yurtdışında bulunan veri tabanları ve sunucularına aktarılmayacaktır.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; hizmet kalitesinin arttırılması ve OBSS’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla OBSS’nin ortakları ve grup şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlara, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, ilgili kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Özel nitelikli verileriniz de dahil olmak üzere Kişisel Verileriniz, işe alım süreçlerini yürütmek için iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla gerekirse OBSS grup şirketleri, müşterileri ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

İş ya da burs başvurusunda bulunduğunuz takdirde referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyit amacıyla Kişisel Verileriniz paylaşılabilecektir.

Stanford Üniversitesi’nde yaz okulu bursu kazanan öğrencilerin Kişisel Verileri söz konusu Üniversite ile paylaşılabilecektir.

Öğrencilerin yol masraflarının karşılandığı etkinliklerde TC kimlik numarası vb. Kişisel Veriler ilgili havayolu firması ile paylaşılabilecektir.İşbu Gizlilik Politikası madde 10’da yer alan çerez kullanımı kapsamında toplanan Kişisel Verileriniz, size ve diğer kullanıcılara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla topladığımız kullanıcı hareket verileri, analiz amaçlı olarak iş geliştirme sağlayan firma ve ajanslar ile paylaşılabilecektir.

Gerektiği takdirde savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere Kişisel Verileriniz avukatlarımız ya da hukuki danışmanlarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiğinde Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere bütün Kişisel Verileriniz resmi kurumlara aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işleyeceğiz ve ilgili kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süreci boyunca muhafaza edeceğiz. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verilerinizi re’sen veya talebiniz üzerine derhal[1] mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde sileceğiz, yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.

[1] Bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel Verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.

6. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Yürürlükteki mevzuat uyarınca OBSS’ye başvurarak Kişisel Verilerinizin;

6.1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

6.2. İşlenmiş ise bilgi talep etme,

6.3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

6.4. Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

6.5. Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6.6. Kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuat uyarınca öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

6.7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

6.8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

6.9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkını haiz bulunmaktasınız.

7. Kişisel Olmayan Tanımlayıcı Bilgilerin Kullanımı ve İfşası

OBSS kişisel tanımlayıcı bilgi niteliğinde olmayan sorular, yorumlar, fikirler ve öneriler gibi bilgilere gizli bilgi olarak muamelede bulunmayacak ve bu bilgiyi ilgili mevzuat kapsamında ifşa edebilecektir. Bu tür bilgileri OBSS’ye sağlamakla, OBSS ile aranızda bir ilişki kurulmadığını ve OBSS’nin bu bilgilere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektesiniz.

8. Kişisel Tanımlayıcı Bilgilerin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi

Bu Uygulama yoluyla sağlamış olduğunuz Kişisel Verilerinizin güncellenmesi veya düzeltilmesi için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri vasıtasıyla bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra OBSS Kişisel Verilerinizi ilgili mevzuat uyarınca silebilir, yok edebilir ve anonim hale getirebilir.

9. Gizlilik

Bu Uygulama yoluyla toplanmış ya da işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanılmakta olan Kişisel Verilerinizin korunması için tüm gerekli tedbirlerin devamlılığı tarafımızca sağlanmaktadır. OBSS teknik korumaların yanı sıra, Kişisel Verilerinizin koruması için fiziksel kontroller ve prosedürler de yürütmektedir. Buna karşılık, Kişisel Verilerinizin, koruma yollarımızı aşmaya teşebbüs eden ve Uygulama yoluyla veri aktarımı yapan kişilerden tamamen korunabilmesini garanti edilememektedir. Bu Uygulama üzerinde şifre, kimlik numaraları veya diğer özel erişim özellikleri kullandığınız yerlerde, bunları muhafaza etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

10. Platformlar Tarafından Sağlanan Yöntemlerin Kullanımı

Platformlar tarafından sağlanan yöntemler (shared preferences, keychain, vb.) kullanılarak telefonunuzdaki bazı bilgiler tarafımızca depolanabilmektedir. Bu yöntemler, oturum açmanızın sağlanması, uyarlanmış kullanıcı tercihlerinin hatırlanması, Uygulama’yı kullanan kişilerin anlaşılabilmesi, Kullanıcı’nın Uygulama’da gezinmesine olanak sağlanması, isimsiz verilerin toplanması, kullanıcıların ilgi alanları ve ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanması ve Uygulama’nın geliştirilmesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Platformlar tarafından sağlanan yöntemler esas alınarak, bu tür verilerin toplanmasında OBSS tarafından üçüncü kişiler kullanabilir. Platformlar tarafından sağlanan yöntemlerin kullanımının engellenmesi ya da sınırlanması için, lütfen Uygulama tarafından kullanılan seçeneklere başvurunuz. Bu halde Uygulama’nın bazı sayfaları düzgün çalışmayabilir.

Facebook ve LinkedIn üzerinden yapılan kayıtlar sırasında bu platformlar tarafından çekilen ve kullanıcıların Uygulama kapsamındaki davranışlarına ilişkin veriler anılan platformlar tarafından depolanabilir. Bu kapsamda ilgili uygulamaların çerez ve gizlilik politikalarını da okumanızı tavsiye ederiz.

11. Bağlantı Verilen Web Sitelerinin Gizlilik Politikaları

Uygulama kullanıcıların rahat kullanımı açısından yararlı bilgiler sunabilecek internet sitelerine bağlantılar veya referanslar içerebilir. İşbu Gizlilik Politikası diğer internet sitelerinde uygulanmayacak olup, bu sitelerin gizlilik politikalarını kontrol etmediğimizi hatırlatırız. Bu nedenle, bağlantı verilen internet sitelerini kullanmadan evvel, siteye özel gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

12. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

OBSS herhangi bir zamanda işbu Gizlilik Politikası’nı gözden geçirip düzeltebilir. Eğer Gizlilik Politikası değişirse, düzenlenmiş politika Uygulama’ya yüklenecektir. Uygulama’yı kullanmaya devam etmeniz halinde yapılacak değişikliklerle bağlı olacağınızdan, periyodik olarak bu sayfayı ziyaret etmenizde ve güncel Gizlilik Politikası’nı kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır.

13. Hukuki Yaptırım

Mahkeme hükmü ya da diğer kanuni ya da idari süreçlerin gerektirmesi hallerinde ya da mevzuat tarafından Kişisel Verilerin emniyet otoritelerine, mahkemelere ya da diğer yetkili otoritelere sunulmasının gerekmesi halinde, bu verilerin yetkili makamlara sunulması gerekebilir. OBSS bu taleplerin yerine getirilmesinde, gerekli uygun tedbirleri de alarak ve yasal süreçlere uygun olarak yetkili makamlarla işbirliği yapacaktır.

14. Sorular

Gizlilik Politikası ya da Uygulama kapsamında herhangi bir sorunuz, şikayetiniz ya da yorumunuz olduğu ya da iletişim ağından çıkmak istediğiniz takdirde, bizimle aşağıdaki irtibat bilgileri yoluyla temasa geçebilirsiniz.

İrtibat Bilgisi:
stepin-support@obss.com.tr